1. Warunki ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta („Ty”, „Ciebie”) w firmie Love Vintage Shop  („Love Vintage Shop”, „nas” lub „my”) na stronie internetowej firmy Love Vintage Shop  lub stronie dla urządzeń mobilnych.

Korzystając ze strony Love Vintage Shop i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”).  Zapoznaj się z Regulaminem przed składaniem zamówienia.

Dostępność produktów i usług na stronie hm.com w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie hm.com w momencie składania zamówienia.

H&M chce zapewniać użytkownikom swojej strony internetowej jak najlepsze wrażenia. Aby było to możliwe, wszystkie nasze usługi muszą działać jak w szwajcarskim zegarku. Korzystając ze strony, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz (i) publikować, przesyłać, redystrybuować, wczytywać ani promować żadnej komunikacji, ani materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na naszą działalność, produkty bądź usługi; (ii) zachowywać się w sposób ograniczający, utrudniający, przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystanie ze strony hm.com bądź wpływający na bezpieczeństwo strony ani używać w tym celu jakiegokolwiek urządzenia, ani (iii) używać jakiegokolwiek urządzenia, ani próbować używać jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta bądź skryptu, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. pająków, botów, crawlerów, awatarów lub inteligentnych agentów) w celu nawigowania po stronie i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia konta jakiegokolwiek użytkownika, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.

 

2. Ceny i koszty dostawy

Ceny wyświetlane na stronie hm.com zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.

Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki. Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia. Standardowy koszt dostawy wynosi 5,90 PLN. Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia w całości i będzie konieczne wysłanie produktów w kilku paczkach, nie obciążymy Klienta kosztami dostawy kolejnych przesyłek. Ceny w sklepie stacjonarnym i online mogą się różnić.

 

3. Składanie zamówień/zakończenie umowy

Zamówienia można składać na stronie hm.com lub telefonicznie. Więcej informacji znajduje się na stronach obsługi Klienta.

Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta H&M w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

 

4. Dostawa

H&M przyjmuje i przetwarza zamówienia z najwyższą starannością. Zamówione produkty dostarczymy na Twój adres zamieszkania lub inny wybrany adres w Polsce za pomocą wybranej metody dostawy.

Firma H&M dokłada starań, aby zamówienia były wysyłane najszybciej jak to możliwe i w kolejności, w jakiej zostały złożone. Staramy się dostarczać zamówienia w ciągu od 3 do 4 dni roboczych od momentu otrzymania maila z potwierdzeniem wysłania produktów. Choć dokładamy starań, aby dostarczać zamówienia w wyznaczonym terminie, nieprzewidziane wydarzenia mogą spowodować opóźnienie dostawy. W mało prawdopodobnym przypadku wydłużenia czasu dostawy do ponad 30 dni Klient może anulować zamówienie.

Informacja o przewidywanym terminie dostawy jest wyświetlana przed złożeniem zamówienia. Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i przewidywanym terminem dostawy zamówienia.

Pełne Zasady wysyłki i dostawy można znaleźć na stronie hm.com.

Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta H&M telefonicznie, dzwoniąc pod numer 800 999 888 (połączenie bezpłatny) lub wyślij wiadomość e-mail na adres obslugaklienta.pl@hm.com.

 

5. Rezygnacja z zamówienia

Możesz anulować zamówienie lub zrezygnować z niego w ciągu 28 dni od momentu odbioru przesyłki. Gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej, otrzymasz zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu standardowej dostawy H&M. Nie ponosimy natomiast kosztu przesyłki zwrotnej w wysokości 3,90 PLN, gdyby taka przesyłka była konieczna. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać część zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony. Pełne Zasady zwrotów można znaleźć na stronie hm.com.

Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, poinformuj nas o tym pisemnie. Najlepiej odesłać pocztą dołączony do zamówienia formularz zwrotu. Możesz też wysłać odpowiednie pismo do H&M Hennes & Mauritz Sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta, ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa Poland, lub na adres e-mail obslugaklienta.pl@hm.com. Inna możliwość to wypełnienie i odesłanie standardowego formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W każdym wypadku należy zwrócić zamówione produkty zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej, w ciągu 28 dni – zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 powyżej. Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności (albo, jeśli produkty nie zostały jeszcze opłacone, zmodyfikujemy odpowiednio stan Twojego konta Klienta) najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot może zostać przekazany w inny sposób. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę H&M i zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej. Firma H&M zwraca pełen koszt wadliwych produktów. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

 

6. Zwroty

Firma H&M gwarantuje pełen zwrot kosztów zgodnie z zapisami punktu 5 (Rezygnacja z zamówienia) pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

Do każdego zamówienia dołączony jest formularz, którego można użyć w razie zwrotu zamówienia. Bardziej szczegółowe informacje na temat procesu realizacji zwrotów można znaleźć na dokumencie dostaw oraz w naszych Zasadach zwrotu produktów i pieniędzy.

Aby zwrócić produkty, rekomendujemy korzystanie ze standardowego procesu zwrotu opisanego w dziale Obsługa Klienta na hm.com lub w ramach Formularza zwrotu dołączanego do każdej przesyłki.

 

7. Metody płatności

Karta kredytowa lub debetowa
Dane płatności można wprowadzać w momencie składania i opłacania zamówienia ważną kartą kredytową lub debetową (Visa lub MasterCard). Odpowiednia kwota zostanie zablokowana na karcie, ale płatność zostanie pobrana dopiero w momencie wysłania zamówienia. Firma H&M zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności karty kredytowej lub debetowej, tego, czy stan karty umożliwi opłacenie zamówienia oraz tego, czy dane adresowe podane w momencie dokonywania zakupu są poprawne. Możemy odmówić realizacji zamówienia na podstawie wyników tej kontroli.

Przelewy24
Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, aby sfinalizować proces płatności. W przypadku korzystania z bankowości online dostępnej dla najbardziej popularnych polskich banków, możesz skorzystać z płatności poprzez Przelewy24. Twoje konto zostanie natychmiast obciążone kwotą należności.

Płatność gotówką przy odbiorze
Płatność gotówką przy odbiorze zamówienia jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat.

Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail.

Karty podarunkowe H&M
Za pomocą karty upominkowej lub karty promocyjnej H&M możesz opłacić w naszym sklepie internetowym całe zamówienie lub tylko jego część. Więcej informacji o kartach upominkowych H&M i o tym, jak można je łączyć z innymi metodami płatności znajdziesz tutaj.

 

8. Nasza odpowiedzialność

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy H&M w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Firma H&M ponosi odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia wynikające z jej zaniedbania lub zaniedbania jej pracowników bądź przedstawicieli. Nie dążymy do wyłączenia odpowiedzialności za przedstawienie informacji w sposób niezgodny z prawem przez firmę H&M albo jej pracowników bądź przedstawicieli. W wypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu odpowiadamy jedynie za straty, które są – w rozsądnym zakresie – możliwymi do przewidzenia konsekwencjami takiego złamania zasad.

Z zastrzeżeniem punktu 8.1. firma H&M nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które nie mamy wpływu, między innymi przez pożar, powódź, burzę, zamieszki, zakłócenia porządku publicznego, wojnę, katastrofę nuklearną lub działalność terrorystyczną.

Z zastrzeżeniem punktu 8.1. maksymalna odpowiedzialność firmy H&M za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia na stronie hm.com nie może przekraczać całkowitego kosztu zamówienia.

Jeśli wystąpił problem z produktem kupionym w sklepie internetowym H&M i nie udało Ci się rozstrzygnąć reklamacji w H&M, możesz ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).

Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji. Platforma ODR jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.

 

9. Kolory

Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Nie możemy zagwarantować, że Twój komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

 

10. Gwarancja

W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego produktu firma H&M przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi. W wypadku reklamacji widocznych wad materiałowych lub wykonania dostarczonych produktów, w tym wad powstałych podczas transportu, należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować firmę H&M o jego wadach za pomocą dołączonego do zamówienia formularza zwrotu.

 

11. Rozdzielność postanowień

Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.

 

12. Własność praw

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronach hm.com są własnością spółki H&M Hennes & Mauritz AB oraz jej podmiotów zależnych lub licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystanie strony hm.com lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości – w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy H&M.

 

13. Dane firmy

H&M Hennes & Mauritz Sp. z.o.o.
Siedziba główna: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017

Numer REGON: 15292063
NIP: 5252253246
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000145614

Dane kontaktowe: H&M Hennes & Mauritz Sp. z o.o.
Obsługa Klienta ul. Marszałkowska 104/122
00-017 Warszawa, Polska
E-mail: obslugaklienta.pl@hm.com

Telefon: 800 999888 (bezpłatny)